top of page
top_bg_affarsomraden.jpg

Vi ger entreprenörsledda företag det bästa från två världar – tydligheten och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation.

Ägarledda företag är vår hemmaplan och specialitet 

Revision

En revision skapar mervärde

Den synliggör och reducerar risker i din verksamhet. I vårt arbete med ditt företag drar vi nytta av en lång erfarenhet av revision av ägarledda företag och organisationer.

Vi genomför en oberoende granskning av ditt företag enligt ISA (International Standards on Auditing).

Det kvalitetssäkrar årsredovisningen och skapar trygghet för dig. Det skapar även trovärdighet gentemot dina intressenter.

Kontakt: Revision
fredrik_miljo.jpg

Ett medvetet val

Hej! Kontakta mig så kan jag berätta mer om hur vår revision hjälper dig utveckla ditt företag.

Fredrik Thorell

Auktoriserad revisor

Våra redovisningskonsulter är specialister

Våra redovisningskonsulter är specialister på ägarledda företag. Vi hjälper mindre och medelstora företag med allt från löpande bokföring, upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer så att du kan fokusera på din verksamhet.

 

Vi arbetar enligt REKO vilket innebär att vårt arbetssätt är kvalitetssäkrat.

Redovisning 1
IE2A2809.jpg

Löpande redovisning

Omfattningen av våra uppdrag varierar från ett helhetsansvar till att endast stötta vid behov.

 

Det viktigaste är att vi tillsammans säkerställer ordning och reda.

 

Vi erbjuder tjänster i de flesta programvaror antingen på ett traditionellt sätt men även med en hög grad av digitalisering – du väljer själv!

Redovisning 2

Bokslut

En gång per år är det dags för bokslut. Vi ser till att hålla överenskommen tidplan att bokslutet är dokumenterat och avstämt. Vi avslutar med en pedagogisk genomgång.

Deklaration och skattefrågor

Såväl bolag som dess ägare ska varje år deklarera. Vi hjälper dig med att upprätta och leverera deklarationer till Skatteverket.

 

Vårt strukturerade arbetssätt medför kvalitet och en trygghet för dig. Vi kan även biträda med råd och anvisningar vid skatterevisioner.

Kontakt: Redovisning
Charlotte miljöbild.png

Ett medvetet val

Hej! Kontakta mig så kan jag berätta om hur våra tjänster bidrar till att du kan basera dina affärsbeslut på fakta.

Charlotte Deurell Åberg

Auktoriserad redovisningskonsult

En komplett lönehantering

Vi är proffs på löner och erbjuder en komplett lönehantering med personal som alltid är uppdaterad på lagar och regler. Vi garanterar en hög effektivitet och kontinuitet så att du frigör tid för dig och din personal.

Lönehantering
IE2A7757.jpg

Vi ser till att:

 • Alla medarbetare får rätt lön i rätt tid

 • Erbjuda marknadens bästa system för tid- eller avvikelserapportering

 • Reseräkningar, utlägg och förmåner hanteras korrekt

 • Skatteverket och andra myndigheter får vad de ska ha

Vi hjälper er med:

 • Support och rådgivning

 • Löne- och skatteberäkningar

 • Hantering av löneunderlag, reseräkningar, utlägg, förmåner etc.

 • Löneutbetalningar och utskick av lönespecifikationer

 • Utfärdande av arbetsgivarintyg och övriga intyg

 • Statistik och rapporteringar till Skatteverket och andra myndigheter

 • Årsskiftesrutiner så som kontrolluppgifter, uppdateringar av system, avstämningar etc.

 • Semesterberäkningar och semesterårsskiften

 • Retroberäkningar av årliga löneförhöjningar

 • Granskningsuppdrag för kvalitetssäkring av hela eller delar av lönehanteringen (för det fall ni hanterar lönerna själva)
   

Priser

Kostnaden för lönehantering är alltid fast per medarbetare och därigenom helt rörlig för företaget i takt med att antalet anställda ökar eller minskar.

 

Ett kalenderår består av 13 lönekörningar (där årsskifte och semesterårsskifte räknas som en lönekörning).

 

Nedan finns ett prisexempel på hur kostnaden en månad och ett år kan se ut.

 

Ex. 35 anställda á 195 kr

Totaltkostnad per månad = 6 825 kr

Totalkonstnad per år = 88 725 kr

Läs mer på Lönify.se

IE2A4683.png

Jeanette Björkdahl

Teamledare/Lönekonsult

Ett medvetet val

Hej! Kontakta mig så kan jag berätta om hur våra tjänster inom lönehantering effektiviserar, sparar pengar och underlättar för dig som företagare.

Kontakt: Lön
IE2A2810.jpg

Rådgivning

Våra auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter hjälper dig vid förändringar.

Vi tillhandahåller goda råd som hjälper dig att planera prioritera och genomföra olika aktiviteter.

Azets (f.d. Thorell Revision) erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom företags- och individbeskattning.

 

Vi arbetar gärna proaktivt med löpande analys av företagets möjligheter och risker inom skatteområdet. Skatteregler förändras hela tiden och vi är med och bevakar området för att kunna göra analysen åt dig.

Vi har lång erfarenhet på området och ett nätverk av specialister att tillgå vid behov.

Rådgivning
 • Affärsplan

 • Avtal

 • Aktieägaravtal

 • Aktieöverlåtelseavtal

 • Beskattningseffekter vid förvärv och försäljning av bolag

 • Bolagsbildning

 • Budgetarbete

 • Controllerstöd åt ekonomichef och VD

 • Deklarationer för företag och dess ägare

 • Due diligence

 • Emissioner

 • Fastighetsbeskattning

 • Finansiering och kassaflöden

 • Fusioner och fissioner

 • Företags- och ägarstrukturer

 • Företagsförvärv och avyttringar

 • Företagsvärderingar

 • Förhandlingsstöd

 • Generationsskiften

 • Incitamentsprogram

 • Internationella frågor

 • Internprissättningsfrågor (transfer pricing)

 • Konkurrentanalyser

 • Konkursutredningar

 • Likvidationer

 • Lönsamhetsanalyser

 • Moms

 • Ombildningar

 • Organisationsfrågor

 • Partneravtal

 • Planering inför framtida försäljning

 • Resultat- och likviditetsprognoser

 • Struktur i styrelsearbetet

 • Stöd vid upphandlingar

 • Skatteprocesser

 • Skatteplanering

Human Resource

Är ni intresserade av att attrahera, inspirera och behålla rätt personer inom företaget? Då är vi rätt match för er. 

 

Vi stöttar med hållbart HR arbete samt bidrar till tillväxt och lönsamhet, allt utifrån ert behov. Med professionalitet och engagemang erbjuder vi en HR-resa utöver det traditionella.

HR

Bolagsavdelningen

Vår bolagsavdelning hjälper dig med alla bolagsärenden. Vi ser till att nödvändiga dokument kommer på plats och att ärendet registreras hos Bolagsverket.

 

Snabbt, effektivt, korrekt och prisvärt.

Bolagsavdelning
Konakt: Bolagsavdelning
anette_miljo.jpg

Ett medvetet val

Hej! Kontakta mig när du behöver köpa ett lagerbolag eller avveckla ett befintligt. Våra effektiva processer säkerställer att du alltid har ditt bolag redan inom 8 timmar från beställning! Det är det vi kallar snabba leveranser!

Anette Engman

VD-koordinator

Starta bolag

Vi tillhandahåller nyregistrerade lagerbolag bildade med 25.000 kronor i aktiekapital. Beställ ditt nya aktiebolag genom att fylla i uppgifterna steg-för-steg via denna guide.

 

Alla handlingar skickas därefter till dig inom 8 timmar.

Ändra bolag

Vår bolagsavdelning hjälper dig med formalian kring ändringar i bolaget. Det kan handla om firma, adress, styrelse, revisor, räkenskapsår eller verksamhet.

Avveckla bolag

Vi är som sagt med dig hela vägen. Även den dag du beslutar dig för att avveckla din verksamhet.

 

Vi gör tillsammans en analys av vilka alternativ som är bäst i det enskilda fallet och biträder därefter med avvecklingen av bolaget på ett snabbt och effektivt sätt.

bottom of page