top of page

Charlotte Deurell Åberg, auktoriserad redovisningskonsult, till FARs kvalitetsnämnd.

Vår branschorganisation FAR beslutade, på sin årsstämma den 22 september, att välja in vår medarbetare Charlotte Deurell Åberg i kvalitetsnämnden för redovisningstjänster. Charlotte har under flera år varit en del i Thorell Revisions arbete med kvalitet och metodik, och hon arbetar även med liknande frågor inom vårt nätverk Baker Tilly Sverige.


”Det känns roligt att jag blivit invald och det ska bli intressant att se hur FAR arbetar med denna typ av frågor. Jag hoppas att jag kan bidra med de erfarenheter jag fått genom tidigare roller inom kvalitetsområdet”, säger Charlotte.


- ”Att vår medarbetare Charlotte blir nominerad och utvald till FAR:s kvalitetsnämnd visar att vi ligger långt framme och prioriterar kvalitetsarbetet högt. Vi är oerhört stolta och glada för förtroendet, och önskar Charlotte lycka till med uppgiften”, kommenterar Fredrik Thorell, VD
FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. FAR är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen.Verksamhet inom revisions- och redovisningsbranschen omges av omfattande regelverk för hur arbetet ska utföras och arbetet kvalitetskontrolleras regelbundet. FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningstjänster har bland annat i uppgift att besluta i de kvalitetskontroller som FAR genomför för auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter.Kommentare


bottom of page