top of page

Har du koll på aktieboken?

Har du undrat över företagets aktiebok någon gång? Vad är det egentligen?


I Aktiebolagslagen (ABL) stadgas följande i 5 kapitlet som avhandlar aktieboken: 1 § I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i denna lag. Den skall ha till ändamål att 1. ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och 2. ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget.


Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli införd i aktieboken.


Du är som ägare till ett aktiebolag alltså skyldig enligt lag att tillhandahålla aktieboken offentlig för allmänheten (dock ej sökbart på Internet). Det är det inte alla som känner till!


Tyvärr är det inte heller alla småföretagare som tänker på vikten av aktieboken varför vi som revisorer ofta påminner om det.


Så, du som är företagare: har du koll på aktieboken?

Behöver du hjälp med att upprätta eller återskapa en aktiebok så tveka inte att höra av dig till oss.

Yorumlar


bottom of page