top of page

Har du kvarskatt?

Har du en kvarskatt överstigande 30 000 kronor för inkomståret 2022?

Då rekommenderar vi dig att göra en fyllnadsbetalning av skatten senast på måndag den 13 februari.

Från den 14 utgår nämligen en kostnadsränta på 3,75%...Comentários


bottom of page