top of page

Kan man ge bort aktieutdelning till ideell verksamhet?

Det är dystra tider runt om i världen, och i synnerhet i Ukraina. Vi får många frågor från våra kunder kring vad som gäller om man vill ge pengar till olika välgörande ändamål.


Så här skänker du aktieutdelning från börsnoterade bolag


1. Bestäm vilka aktieutdelningar och vilket belopp du ska donera.

2. Gör den ideella organisation du valt till rättighetshavare (mottagare) genom att informera din bank eller fondkommissionär för registrering minst en vecka innan årsstämman. Ange: namn, organisationsnummer, postadress samt bank- eller postgirogironummer till mottagande ideella organisation.


Så här skänker du aktieutdelning från ditt fåmansbolag


1. Bestäm till vilken organisation du vill skänka pengar, bolagets styrelse lämnar förslag till utdelning till årsstämman.

2. Upprätta gåvobrev och ange: namn på aktieägaren och vilka aktier som avses samt namn på mottagande ideell organisation, belopp, organisationsnummer, postadress samt bank- eller postgirogironummer.

3. Upprätta en aktieutdelningskupong där mottagande organisation kan kvittera mottagandet.

4. Vid stämman ska styrelsen föra in i årsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.


Men – vad händer med mitt sparade utdelningsutrymme?

Det är lugnt - den utdelning du skänker bort i gåva från ditt fåmansbolag minskar inte det sparade utdelningsutrymmet på din K10:a.Kontakta din revisor / rådgivare så hjälper vi dig med formalian, så att allt blir korrekt gjort!
Comments


bottom of page