top of page

Köpa lagerbolag – hur går det till?

Uppdaterat: 16 feb. 2022

Thorell Revisions Bolagsavdelning hjälper dig med allehanda bolagsärenden. Vi ser till att nödvändiga dokument kommer på plats och att ärendet registreras hos Bolagsverket.


Den mest efterfrågade tjänsten på vår Bolagsavdelning är köp av lagerbolag. Vi säljer ca två bolag per vecka. När du ska köpa ett lagerbolag finns det några punkter du måste tänka på.

  • Vad ska bolaget heta och vilket räkenskapsår ska registreras?

  • Ska jag bilda bolaget med pengar eller apportegendom?

  • Vem eller vilka ska äga bolaget? Behövs hembudsklausul?

  • Vilka ska sitta i styrelsen?

  • Vem / vilka ska teckna firman?

  • Ska bolaget ha revisor?


Att köpa ett lagerbolag med 25 000 kronor i aktiekapital är enkelt, digitalt och går på max en arbetsdag. I arvodet 1 995 kronor ingår namnbyte, styrelseförändringar etc. så du kan börja med din verksamhet direkt.bottom of page