top of page

Thorell Revision + HR Support=sant!

Efter ett långvarigt och lyckat samarbete har vi nu beslutat gå samman. Från och med nu ingår HR Support som en del av tjänsteutbudet inom Thorell Revision.

HR Support i Östergötland AB tillhandahåller kvalificerade tjänster inom HR-området. Ansvarig för verksamheten är Erika Werme med mångårig erfarenhet från såväl svenska som internationella kunduppdrag. Uppdragens inriktning och omfattning varierar men kan sammanfattas som tjänster för att attrahera, inspirera och behålla rätt personer inom företaget. Med HR och en individuell behovsanalys i fokus ser HR Support till att bidra till tillväxt och lönsamhet.

HR Support hittar du redan i Thorell Revisions lokaler på Söderleden 104 A i Norrköping.

Patrik Fjärstedt, delägare Thorell Revison AB:

”Vi ser ett stort behov bland många av våra kunder att arbeta med HR-frågor, främst bland de mindre och medelstora företagen som inte har denna kompetens internt. HR Support är ett välskött och fint företag som, under ledning av Erika, blir ett utomordentligt bra komplement till vårt nuvarande tjänsteutbud. Vi kommer även höja nivån på vårt interna HR-arbete, alltifrån rekryteringar till utveckling av våra fantastiska medarbetare.

Thorell Revision skapar genom förvärvet ytterligare ett verksamhetsben att stå på för fortsatt expansion på de orter vi är verksamma. Marknadspotentialen för HR-tjänster är stor, vilket gör att förvärvet strategiskt känns helt rätt!”

Erika Werme, affärsområdesansvarig:

”Thorell Revision är ett mycket stabilt företag under tillväxt och med en stark marknadsposition i Östergötland. Jag har valt att bli en del av Thorell Revision för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och bli en del av något större. Kunderna kommer få en helhetsleverantör av olika tjänster som jag bedömer är helt unik på den lokala marknaden. Vi har redan påbörjat rekrytering av fler medarbetare inom HR.”


För mer information, kontakta:

Patrik Fjärstedt, delägare Thorell Revision AB

Telefon 0708-36 48 95 eller patrik@thorell-revision.se

Erika Werme, ansvarig HR Support

Telefon 011-36 49 90 eller erika.werme@hrsupport.se


Om företagen:

HR Support i Östergötland AB grundades 2013 och tillhandahåller kvalificerade tjänster inom HR-området. Omsättningen har i genomsnitt de tre senaste åren varit ca 3,5 mkr.

Thorell Revision AB grundades 1991 och är Östergötlands ledande fristående revisions- och redovisningsbyrå. Vi en premiumleverantör av revision, redovisningstjänster, löneadministration och rådgivning till företag och organisationer. Byrån har 58 anställda fördelade på 4 orter: Norrköping, Linköping, Söderköping och Stockholm.

Tillsammans är vår vision är att tillhandahålla revision och rådgivning så att våra kunder kan förstå, styra och utveckla sin verksamhet och därmed öka sin konkurrenskraft. Vi vill vara förstahandsvalet för entreprenörer som vill driva företag.


Besök gärna

www.hrsupport.se

Comments


bottom of page