top of page

Vilken företagsform ska jag välja?

Går du/ni i valet att starta ditt egna bolag? Vilken företagsform ska man välja och varför? Ett klassiskt ekonomsvar är ju: "Det beror på..."


För det första utesluter vi i detta inlägg alla typer av föreningar, då det ofta är mer naturligt när det är en förening man ska ha (=många medlemmar).


Följande förenklade bild gäller kring start av:


Enskild firma


• Du kommer inte ha behov av externa ägare/externt insatskapital. Endast en ägare tillåts i enskild firma.

• Du har en verksamhet som kommer att omsätta kring en halv miljon kronor (och har ingen lön från annan tjänst). Skattemässigt är då en enskild firma OK, men när du går över detta så bör du ombilda till aktiebolag för att inte skatta bort allt för mycket i statlig inkomstskatt.

• Din verksamhet är relativt riskfri. Eftersom den enskilda firman inte formellt är en juridisk person så står du själv betalningsansvaret vid en större tvist eller dylikt.

• Du har inget behov/önskemål om insyn i företaget. Ditt bokslut offentliggörs ej och är därför något enklare och mindre tidskrävande att ta fram. Tyvärr brukar den extra tidsåtgången inkomstdeklarationen kräver äta upp den förstnämnda tidsvinsten.

• Du ser fördelar med att ha företagande och privat ekonomi i samma sfär. I en enskild firma kan man använda pengarna i företaget för egen räkning på ett annat sätt än t.ex. i ett aktiebolag där låneförbudet gäller strikt.


Handelsbolag/kommanditbolag


• Ni är minst två ägare.

• Ni förväntar er inte ett överskott om mer än ca. en halv miljon vardera. Beskattningen sker hos bolagsmännen, och kan annars bli hög med den statliga inkomstskatten. Även här går det dock utmärkt att ombilda till aktiebolag om man märker att det tar fart.

• Ni vill ha möjlighet att enkelt ansluta fler ägare alternativt ta bort ägare utan att behöva krångla med aktier och aktiekapital.


Aktiebolag


• Du bedriver en verksamhet med något mått av risk och kan ha nytta av att undgå det personliga betalningsansvaret vid tvist, konkurs eller dylikt.

• Du har 25.000kr att sätta in som aktiekapital och vet även att detta inte är en "kostnad" utan pengar som bolaget kan använda direkt.

• Du är mån om att din verksamhet framstår som professionell och möjliggör insyn genom bolagets årsredovisning vilket ofta behövs vid t.ex. extern finansiering, försäljning eller liknande.

Vill du diskutera val av företagsform är du alltid välkommen att kontakta oss.
Comments


bottom of page