top of page

Ränta på skattekontot återinförs!

Efter en lång tid med nollränta återinförs intäktsränta på skattekontot. Räntesatsen uppgår f.n. till 1,125% vilket blir 1,42% i praktiken då intäkten är skattefri. Jämför gärna med din bankränta!

Den ej avdragsgilla kostnadsräntan höjs också, och uppgår till 2,5% vilket blir 3,15% med skatteeffekten.

Räntorna, som gäller från den 1 november 2022, avser såväl företag som privatpersoner, så se till att betala din skatt i tid!


Hör gärna av dig till din revisor / rådgivare för tips & råd kring detta.Comments


bottom of page