top of page
Med anledning av Covid-19
IE2A2809.jpg

Våra revisorer, redovisningskonsulter och lönespecialister kan bistå med frågor rörande de olika krispaket som just lanserats. Vi har samlat viktig information som du som företagare kan ha nytta av, tveka inte att höra av dig om du har frågor eller behöver vår hjälp.

Med anledning av Covid-19

Thorell Revision om Corona-effekter, praktiska tips och regeringens Krispaket

Möjlighet till korttidspermittering
Staten tar över tre fjärdedelar av företagets kostnad för att kunna behålla personal. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Reglerna tillämpas från och med den 16 mars och gäller alla branscher och förutsätter att det finns ett stödbehov. I princip innebär det att stat, arbetsgivare och den anställde delar på kostnaden för att den anställde går ner i tid.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Arbetsrätt och uppsägning
Dessa regelverk är oerhört viktigt att ha koll på för att inte riskera att göra fel.


https://www.ledarna.se/om-ledarna/nyheter/nyheter/arbetsratt-fragor-och-svar-angaende-coronaviruset/

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten tar tillfälligt över hela kostnaden för sjuklöner. Det gäller för aktiebolag som är arbetsgivare.


https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/e-tjanster-for-arbetsgivare/berakna-ersattning-for-hoga-sjuklonekostnader

Karensavdrag
För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen.
Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De tillfälliga reglerna gäller i två månader från den 11 mars 2020. Praktiskt ska karensavdrag göras som vanligt varefter den anställde själv ska söka ersättning för karensdagen via Försäkringskassan.

Krav på läkarintyg slopas
Av praktiska skäl krävs inte längre något läkarintyg för sjuklöner under de 14 första dagarna.

Anstånd med betalning av skatt
Regeringen har presenterat att förslag som innebär bolag från den 7 april kan ansöka om senareläggning av betalning av skatter och avgifter. Regeln gäller retroaktivt från den 7 januari och omfattar 3 redovisningsperioder under januari till september.

Läs mer på Skatteverkets hemsida: 

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

 

Rätt preliminär skattedebitering
Räknar du med att ditt företag kommer redovisa ett lägre resultat till följd av Corona? I så fall bör du lämna in en preliminärdeklaration för att sänka inbetalningen av preliminär skatt. Kontakta oss för att få hjälp med en begäran om omprövning.

Länktips (varifrån delar av ovanstående information kommer ifrån):


www.skatteverket.se
www.forsakringskassan.se
www.verksamt.se
www.bolagsverket.se
www.av.se
www.tillvaxtverket.se
www.krisinformation.se
www.ledarna.se

Norrköping den 20 mars 2020

Läs mer
bottom of page